1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, od tego dnia można samodzielnie wypełnić formularz spisowy w internecie (do dnia 16 czerwca), wywiady spisowe w mieszkaniach będą przeprowadzane przez rachmistrzów od dnia 8 kwietnia. Spis zakończony zostanie z dniem 30 czerwca.
Do przeprowadzenia spisu w terenie upoważnia rachmistrza legitymacja. Legitymacja zawiera zdjęcie i podpis rachmistrza, jego imię i nazwisko, upoważnienie do przeprowadzenia spisu w określonym czasie na określonym terenie, pieczęć urzędu statystycznego, pieczęć i podpis Dyrektora Urzędu Statystycznego. Szczegółowe informacje o spisie można znaleźć na stronach Głównego Urzędu Statystycznego