Premier ogłosił, że pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 listopada, druga tura - 5 grudnia. Oznacza to, że do 22 października można zgłaszać kandydatów na radnych, do 27 października – na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

- Życzę wszystkim kandydatom, partiom politycznym, ale przede wszystkim wyborcom trafnego wyboru i dużej frekwencji - powiedział Donald Tusk. Wyraził nadzieję, że nie będzie ona mniejsza niż w wyborach prezydenckich czy parlamentarnych.

Premier powiedział, że o terminie wyborów poinformował we wtorek wieczorem - po konsultacjach z Państwową Komisją Wyborczą - prezydenta Bronisława Komorowskiego i marszałka Sejmu Grzegorza Schetynę.

- Z satysfakcją przyjąłem opinię Państwowej Komisji Wyborczej, że jest to termin optymalny z punktu widzenia możliwości organizacyjnych. Na pogodę wpływu nie będziemy mieli, ale mam nadzieję, że frekwencja w tych wyborach nie będzie mniejsza niż w ostatnich wyborach czy to prezydenckich, czy to parlamentarnych" - powiedział Tusk. Jak ocenił, wybory samorządowe w Polsce zdobyły swoją rangę.

- Biorąc pod uwagę autorytet, jakim cieszą się przynajmniej niektórzy samorządowcy, wyniki, jakie otrzymują niektórzy prezydenci, wójtowie pokazują, że zaufanie do polityki stosunkowo najłatwiej zbudować na poziomie samorządu. Premierzy, prezydenci, marszałkowie Sejmu, że wymienię choćby tę trójkę - możemy tylko pozazdrościć niektórym samorządowcom skali poparcia, jakie uzyskują w swoim miejscu zamieszkania - powiedział Donald Tusk.

Prezentujemy kalendarz wyborczy do 5 grudnia.


W stosunku go wyborów sprzed czterech lat zmian jest kilka. Zniknęły na przykład wszelkie terminy wiązane z tzw. grupowaniem list wyborczych. Wydłużony został także termin powołania obwodowych komisji wyborczych, zmieniono godziny głosowania (wcześniej od 6.00 do 20.00) a także po raz pierwszy pojawiają się w wyborach samorządowych pełnomocnicy do głosowania.

Przypominamy także, iż ogłoszenie w Dzienniku Ustaw rozporządzenia w sprawie terminu wyborów samorządowych oznacza oficjalny początek kampanii wyborczej.

Kalendarz wyborczy:

do 2 października

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego (w zależności od tego, czy kandydaci będą zgłaszani w jednym lub większej liczbie województw) o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 7 października
- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) komisji wyborczych

do 22 października do godz. 24.00
- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic Warszawy wraz z wykazem osób popierających listę

do 27 października do godz. 24.00
- zgłaszanie gminnym komitetom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 29 października
- zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

do 31 października
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 listopada
- rozplakatowanie obwieszczeń:
    a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierające numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych
    b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej do której należy kandydat oraz treść oświadczenia lustracyjnego

od 6 listopada
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 7 listopada
- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych

- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy

do 11 listopada
- złożenie w urzędzie gminy wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 16 listopada

- wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzędu gminy, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

19 listopada godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej

20 listopada
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21 listopada godz. 8.00-22.00
- głosowanie

5 grudnia godz. 8.00-22.00
- głosowanie (druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast)

Oficjalna wersja kalendarza związanego z listopadowymi wyborami samorządowymi zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw jako załącznik do rozporządzenia premiera w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Autor: dp
Źródło: Samorząd PAP