W dniu 6 czerwca 2010 roku, w gminie Działoszyce we wsi Świerczyna odbyło się Powiatowe Święto Ludowe organizowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył prezes Zarządu Powiatowego PSL, wicestarosta Jan Moskwa. Gospodarzem uroczystości był burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks.

Prezes Zarządu Pan Jan Moskwa w swoim wystąpieniu podziękował działaczom ruchu ludowego, weteranom i członkom za wybitny wkład polityczny, organizacyjny i gospodarczy w rozwój wsi i gospodarstw wiejskich powiatu pińczowskiego. Szczególne zaangażowanie i dorobek ruchu ludowego tkwi w tradycji kultury agraryzmu jako wartości nieprzemijającej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Osiągnięcia ruchu ludowego w okresie rozbiorów, I wojny światowej, okresu międzywojennego i II wojny światowej pozwoliły na odrodzenie i utrzymanie niepodległości Rzeczypospolitej. Również przemiany lat transformacji ostatnich 20 lat odbywały się przy dużym udziale ruchu ludowego.

Wszystkie te aspekty są organiczną treścią zespolonych działaczy wsi pińczowskiej. Z pozytywnymi działaczami organizacji i partii politycznych, wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzą polityczny obraz rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu pińczowskiego.

Miłym akcentem uroczystości było przekazanie sztandaru dla organizacji gminnej PSL w Działoszycach w imieniu mieszkańców gminy Działoszyce. Sztandar przekazał prezes ZW PSL marszałek Adam Jarubas.

Jednak najważniejszym punktem było nadanie dwóch najwyższych odznaczeń PSL dla Stefana Skrzeli z Żurawnik oraz Zdzisława Leksa prezesa ZG PSL – medali im. Wincentego Witosa.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz: Poseł Andrzej Pałys, Poseł Mirosław Pawlak, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, z-ca przewodniczącego sejmiku Tadeusz Kowalczyk.

Zaproszeni goście przekazali życzenia działaczom ruchu ludowego i społeczności wiejskiej. Starosta pińczowski Andrzej Kozera również przekazał prezesowi Zarządu PSL Janowi Moskwie list okolicznościowy z życzeniami.

Po zakończeniu części oficjalnej wystąpiły zespoły artystyczne: KGW z Włoszczowic, orkiestra dęta z Dzierążni, młodzież szkolna.

Powiat pińczowski zorganizował stoisko promocyjne oferując społeczeństwu liczne publikacje dotyczące tematyki historyczno-społecznej powiatu.
 
źródło: www.pinczow.pl