Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w gminie Działoszyce znacznie różnią się od wyników ogólnopolskich. Największe popracie uzyskał Jarosław Kaczyński (32,75%), który wyprzedził Bronisława Komorowskiego (23,17%), Grzegorza Napieralskiego (19,46%), Waldemara Pawlaka (17,43%) i Andrzeja Leppera (4,91%). Pozostali kandydaci otrzymali poniżej 1% głosów. Odmienna od średniej krajowej była również frekwencja, która była typowo niska dla gminy Działoszyce - na poziomie 36,43%.

Wyniki głosowania na kandydatów w gminie Działoszyce, wg. PKW:

 Nr Nazwisko i imiona
 Liczba głosów
 Poparcie w [%]
 1.  JUREK Marek  9  0,54%
 2.  KACZYŃSKI Jarosław Aleksander  547  32,75%
 3.  KOMOROWSKI Bronisław Maria  387  23,17%
 4.  KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
 14  0,84%
 5.  LEPPER Andrzej Zbigniew  82  4,91%
 6.  MORAWIECKI Kornel Andrzej  2  0,12%
 7.  NAPIERALSKI Grzegorz Bernard  325  19,46%
 8.  OLECHOWSKI Andrzej Marian  8  0,48%
 9.  PAWLAK Waldemar  291  17,43%
 10  ZIĘTEK Bogusław Zbigniew  5  0,30%