LGD PonidzieW dniach 9-11 kwietnia w halach Targów Kielce odbędą się targi agroturystyczne „Agrotravel 2010”. Swój udział w imprezie potwierdziło już pińczowskie stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PONIDZIE, wraz z którą promocję naszego folkloru prowadzić będą koła gospodyń wiejskich z Bogucic i Dzierążni, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, zaś oprawę muzyczną zapewni kapela ludowa Pełczyszczanie.

"Wciąż posiadamy wolne wejściówki na Agrotravel. Jesteśmy otwarci na kolejne zgłoszenia osób i zrzeszeń z powiatu pińczowskiego związanych z agroturystyką i agrokulturą. Jeśli są więc Państwo zainteresowani udziałem, czekamy na kontakt z nami"– zaprasza Janusz Zieliński, prezes stowarzyszenie LGD PONIDZIE.

Każdy zainteresowany zaprezentowaniem w ramach Targów swojej twórczości ludowej, bądź oferty agroturystycznej, proszony jest o kontakt z biurem LGD PONIDZIE (dane kontaktowe na www.lgdponidzie.pl). Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji imprezy znajdują się pod adresem: http://agro.travel/pl/targi/targi_agrotravel_2010/.

Ponadto Lokalna Grupa Działania jest w trakcie opracowywania ulotek tematycznych promujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju – gmin Pińczów, Działoszyce, Złota, Kije i Michałów. Osoby, instytucje i zrzeszenia, które chciałyby, aby ich działalność została uwzględniona w opracowaniach lub posiadające sugestie co do formy lub treści ulotek, także prosimy o kontakt z biurem. Przygotowywane broszurki traktować będą o „Szlakach turystycznych Ponidzia”, „Atrakcjach turystycznych Ponidzia”, „Gospodarstwach Agroturystycznych Ponidzia” oraz „Ponidziu”.


źródło: www.pinczow.pl
Paweł Gawior
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE