Dużym sukcesem artystycznym mogą się poszczycić dziewczęta z zespołu śpiewaczego „Działoszanki", działającego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Działoszycach pod kierunkiem Adama Kocerby. 5. 07. 2009 r. zespół uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych" w Bukowsku, woj. podkarpackie zdobywając II miejsce w swojej kategorii. Również duży sukces odniosła solistka zespołu Karolina Zaręba, która zajęła III miejsce w kategorii solistów śpiewaków. Należy podkreślić, iż wszyscy uczestnicy przeglądu konkursowego przedstawiali wysoki poziom artystyczny w swoich prezentacjach, co nadaje wysoką rangę festiwalowi w Bukowsku. Życzymy dziewczętom oraz opiekunowi dalszych sukcesów artystycznych [zdjęcia]