Uroczystym momentem we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pińczowskiego było wręczenie świadectw dojrzałości. Wyniki w poszczególnych szkołach były dość zróżnicowane, ale matury wypadły nie najgorzej, a ci, którzy oblali jeden przedmiot będą mogli zdawać poprawkę już 25 sierpnia. Pozostali za rok. „Kołłątaj” - rewelacyjnie, LO w Działoszycach całkiem dobrze.

Rewelacyjnie zdawali w tym roku maturzyści pińczowskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Łącznie w pięciu klasach do egzaminu dojrzałości przystąpiło 153 uczniów i aż 144 zdało w pierwszym podejściu. - Wynik jest znakomity, bo około 94,1 procent zdających otrzymało dziś świadectwa dojrzałości. Jest liczna grupa maturzystów z bardzo dobrymi wynikami. Siedem osób, które oblało jeden przedmiot poprawiać będzie go 25 sierpnia, a dwie za rok. Prymusów można by wymieniać długo i wszystkim im gratulujemy, ale nie mogę pominąć nazwiska Beaty Nowalskiej, która ma świetne świadectwo i wybiera się do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Znakomicie zdał również Tomasz Mataczyński, nasz mistrz świata w Karate Shorin Ryu, który wybiera się na Akademię Medyczną. Mamy głęboką nadzieję, że i poprawkowicze uporają się z sierpniową próbą. Wszystkim życzę miłych wakacji - powiedział nam wyraźnie usatysfakcjonowany - Eugeniusz Bogacz - dyrektor pińczowskiego LO im. Hugona Kołłataja.

Nieźle w Działoszycach

W działoszyckim Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych maturę zdawała tylko jedna 24-osobowa klasa LO. Zdało około 79,1 procent (19 uczniów), co jest bardzo dobrym wynikiem w skali powiatu. - Troje uczniów przystąpi w sierpniu do egzaminu poprawkowego, a tylko dwoje będzie miało tę szansę za rok - mówi Urszula Dąbek - dyrektorka ZSP w Działoszycach.

W Zespole Szkół Zawodowych im. Staszica w Pińczowie maturę zdawało 130 osób i zdało ją 57 (43,8 procent). Kolejnych 67 uczniów poprawiać będzie w sierpniu a sześciu, którzy oblali dwa przedmioty może zdawać ponownie w przyszłym roku. - W naszym zespole wiele się zmienia i mamy nadzieję, że młodzież będzie wybierać naukę zawodu. Czekamy na tegorocznych absolwentów gimnazjów, bo mamy wolne miejsca w Technikum Budownictwa i w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a wybór profesji jest duży - mówi dyrektor Tadeusz.
 
W tym roku w Zespole Szkół Rolniczych w Chrobrzu w klasach techników: Rolniczym, Żywienia i Agrobiznesu matury zdawało łącznie 36 osób. Zdało 20 (55,5 procent), a kolejnych 10 przystąpi w sierpniu do egzaminu poprawkowego.
Sześciu maturzystów, którzy oblali z dwóch przedmiotów będzie mogło zdawać maturę ponownie za rok. - My także mamy jeszcze wolne miejsca we wszystkich klasach pierwszych i zapraszamy w mury naszej szkoły - mówi Jerzy Trzepatowski - dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. W tym roku kuźnia kadr rolniczych w Chrobrzu świętuje 60-lecie swego istnienia.
 
Wyniki matur w powiecie pińczowskim:

I Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie - zdało 95 procent uczniów.

Liceum Ogólnokształcące w Działoszycach - zdało 79,1 procent

Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie - zdało 43,8 procent uczniów

Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu - zdało 55,5 procent uczniów

Średnia w powiecie - zdało 68,4 procent uczniów

/MIO, Echo Dnia/