Jej próg będzie można przekroczyć 1 września 2010 roku. Obok gmachu działoszyckiego zespołu szkół widać już bryłę ogromnej hali sportowej, która powstaje tu za sumę około 9,5 miliona złotych.
Obiekt ma być udostępniony młodzieży i wszystkim mieszkańcom miasta 1 września 2010 i wszystko wskazuje na to, że tak będzie, bo zaawansowanie robót jest większe niż zakładano.

BOISKA, BIEŻNIA, CHODNIKI

W czasie wakacji postęp prac będzie jeszcze bardziej widoczny, bo zaplanowano wykonanie w tym okresie wszelkich robót ziemnych związanych z przygotowaniem podbudowy pod obiekty sportowe towarzyszące hali: boiska, bieżnię, chodniki, parkingi oraz oświetlenie.
 
Teraz wykonany jest stan surowy części socjalnej. Zamontowana jest też stalowa konstrukcja hali głównej. Ekipa pracowników rozprowadziła też instalację elektryczną, wentylacyjną, sanitarną i wodociągową.

- W czasie wakacji chcemy wykonać także przebudowę kotłowni ogrzewającej cały kompleks budynków wraz z nową halą. Będzie ona mieć pokrycie z płyt warstwowych z orynnowaniem i wstawione okna. Strop hali wsparty jest na słupach o wysokości 14 metrów każdy, na których spoczywa 7 dźwigarów o rozpiętości 24 metrów, które są podstawą szkieletu konstrukcji.

Mam nadzieję, że postęp prac nadal będzie taki szybki i długo oczekiwany obiekt za rok będzie powodem do domy wszystkich mieszkańców miasta i gminy - mówi Zdzisław Leks, burmistrz Działoszyc

TRENING, SPORT, WIDOWISKO

Wykonawca robót jest firma z województwa małopolskiego. Hala będzie mieć powierzchnię 1535,5 metra kwadratowego i będzie przystosowana do prowadzenia zajęć sportowych i treningów w wielu dyscyplinach sportu. Otrzyma nowoczesne zaplecze techniczne i socjalne i będzie połączona łącznikiem z gmachem głównym szkoły. Będzie także spełniała role hali widowiskowej - wybudowane zostaną stałe trybuny dla 200 widzów.
 
/ źródło: Irena Imosa, Echo Dnia /