18 czerwca 2009 roku w powiecie pińczowskim został powołany Zespół Interdyscyplinarny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.
Zespół teni tworzy grupa profesjonalistów, którzy wspołpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łaczą wiedzę, umiejetności oraz możliwosci wynikajace z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na rzecz kompleksowej pomocy w rozwiazywaniu problemów indywidualnych i grupowych w środowisku lokalnym.