Starostwo Powiatowe w Pińczowie zaprasza do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym i Plastycznym "Ocalić od zapomnienia. Szlakiem przydrożnych kapliczek". Poprzez konkurs chce przypomnieć często opuszczone i mało znane przydrożne krzyże i kapliczki, które są świadkiem historii, a także nieodłącznym elementem świętokrzyskich dróg, dróżek i duktów. Warto ten nieodłączny element naszego krajobrazu utrwalić, ocalając tym samym od zapomnienia. Na zdjęcia i prace plastyczne organizatorzy czekają do 30 września.

REGULAMIN


Regulamin Wakacyjnego Konkursu
Fotograficznego i Plastycznego
„Ocalić od zapomnienia. Szlakiem przydrożnych kapliczek”

1. Organizatorem Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego i Plastycznego
„Ocalić od zapomnienia. Szlakiem przydrożnych kapliczek” jest Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Biuro Komunikacji Społecznej.
2. Poprzez konkurs chcemy przypomnieć często opuszczone i mało znane przydrożne krzyże i kapliczki, które są świadkiem historii, a także nieodłącznym elementem świętokrzyskich dróg, dróżek i duktów. Warto ten nieodłączny element naszego krajobrazu utrwalić, ocalając tym samym od zapomnienia.
3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii lub prac plastycznych.
4. Część fotograficzna konkursu przeznaczona jest dla osób, którzy amatorsko zajmują się fotografią. Natomiast część plastyczna adresowana jest do dzieci i młodzieży z podziałem na grupy wiekowe:
- uczniowie szkół podstawowych
- uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
5. Fotografie należy przesyłać drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub na nośnikach elektronicznych jako przesyłkę pocztową. Zdjęcia powinny zawierać podpis wykonawcy, tytuł lub opis miejsca oraz datę wykonania fotografii.
6. Fotografie muszą być wykonane w minimalnej rozdzielczości 5 Mpix (2560 x 1920) . Nie mogą być modyfikowane komputerowo ani w żaden inny sposób (chodzi tu zwłaszcza o zmianę kolorów i używanie wszelkiego rodzaju filtrów w programach komputerowych). Nie można także dokonywać fotomontaży.
7. Prace plastyczne w formacie A3, wykonane dowolną techniką należy przekazać do organizatora konkursu za pośrednictwem poczty na koszt wysyłającego lub osobiście.
8. Na odwrocie pracy należy umieścić jej tytuł, imię i nazwisko autora, datę i miejsce jej wykonania oraz adres do korespondencji.
9. Prace należy nadsyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Targowa 18
25-502 Kielce
z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY lub PLASTYCZNY „Ocalić od zapomnienia. Szlakiem przydrożnych kapliczek”
lub dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego.


10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
11. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs.
12. Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2009 roku.
13. Prace nadesłane na Konkurs oceni jury powołane przez organizatora. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
14. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla zwycięzców w konkursie fotograficznym i plastycznym (w każdej grupie wiekowej).
15. Wyniki konkursu zostaną podane w Świętokrzyskim Informatorze Samorządowym „Nasz Region”, na stronach portalu internetowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – www.sejmik.kielce.pl
16. Przewidziane jest uroczyste wręczenie nagród wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac oraz wydanie albumu z pracami konkursowymi.
17. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu.
18. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów ( zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami).
19. Organizator uzyskuje prawa do wykorzystania nadesłanych na konkurs prac do ich ekspozycji oraz nieodpłatnej publikacji (z zaznaczeniem nazwiska autora) na stronie internetowej oraz wydawnictwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 źródło: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pinczow.pl