logo_600-lecia_1.jpg

  W związku z rocznicą obchodów 600 - lecia nadania praw miejskich Działoszycom Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce ogłasza następujące konkursy: literacki, fotograficzny i plastyczny. Poniżej regulaminy konkursów:

REGULAMIN

KONKURSU LITERACKIEGO

pt  „ DZIAŁOSZYCE - MOJE MIASTO"

 

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy  Działoszyce.

Współorganizator: Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Działoszycach.

Cele konkursu:

- zachęcenie mieszkańców miasta i gminy Działoszyce do poznawania historii, tradycji  i kultury własnego regionu; uświadomienie ich powiązań z Ziemią Działoszycką

-  utrwalenie piękna  Ziemi Działoszyckiej za  pomocą różnych rodzajów i gatunków literackich (opowiadanie, legenda, wspomnienie, pamiętnik, reportaż, wywiad, pieśń, bajka, fraszka, wiersz)

Warunki uczestnictwa:

 1. Udział w konkursie jest otwarty.

 2. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I - młodzież (12 - 18 lat), I nagroda, II, nagroda, III nagroda
II - dorośli (18 +) I nagroda, II nagroda, III nagroda

 3. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden utwór ( różne formy literackie), nie więcej niż 10 stron maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Mile widziane dołączenie pracy w formie elektronicznej na dyskietce lub CD. Należy nadsyłać tylko utwory wcześniej niepublikowane, zgodne z tematem konkursu.

 4. Nadesłana praca powinna być opatrzona godłem, identycznym jak na zaklejonej kopercie z danymi autora /imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail/.

 5. Termin składania prac upływa z dniem  29  maja  2009 r.

/ obowiązuje data dotarcia przesyłki do adresata, ewentualnie data stempla pocztowego / Przesyłki należy kierować na adres:
Miejsko - Gminne Centrum Kultury, ul. Ogrodowa 6, 28-440 Działoszyce
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (041) 35 26 061

Finał konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi dnia 23 sierpnia 2009 r. podczas imprezy plenerowej z okazji 600 - lecia praw miejskich Działoszyc.

Laureaci konkursu oraz  jurorzy otrzymają oficjalne zaproszenia.

 6. Prace oceni powołane przez Organizatora Jury konkursu.

 7. Najlepsze utwory zostaną nagrodzone i wydrukowane w formie książkowej.

Prace wyróżnione zostaną zamieszczone w publikacjach w całości lub w obszernych fragmentach.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów, a także do publikacji wybranych prac lub ich fragmentów w celu popularyzacji idei konkursu.

 9. Nadesłane prace pozostają w dyspozycji Organizatora i nie będą odsyłane.

 10. Autorom wszystkich prac, również autorom prac zakwalifikowanych do druku,

nie będą wypłacane honoraria.

 11. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu.

 12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn od siebie niezależnych.

 

 
REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Z OKAZJI

JUBILEUSZU 600 -LECIA PRAW MIEJSKICH DZIAŁOSZYC

pt: " Najpiękniejsze zakątki miasta i gminy "

 

Organizator:
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce.

Współorganizator: Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Działoszycach.

Cele konkursu:


-  rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności artystycznego ukazania uroków zakątków
miasta i gminy Działoszyce za pomocą różnych technik plastycznych z okazji jubileuszu 600 - lecia Działoszyc.

-  utrwalenie piękna  Ziemi Działoszyckiej
Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział  dzieci i młodzież  w wieku  6 - 18 lat.

 2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę. Obowiązuje format 60 x 40 cm (A3).

 3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice m.in. ( rysunek, grafika, akwarela, olej )

 4. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.

 5. Prace należy dostarczyć do dnia  29  maja 2009 r. (podpisane - imię, nazwisko, wiek, adres i telefon, e-mail)

na adres: Miejsko - Gminne Centrum Kultury
ul. Ogrodowa 6,  28 - 440 Działoszyce, tel. (041) 352 60 61

 6. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.

 7. Wszystkie prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji.

 8. Nagrody:

Nagrodami w konkursie będą  nagrody rzeczowe (za I, II i III m-ce).

 9. Nagrodzone  prace prezentowane będą na plenerowej wystawie pokonkursowej  23 sierpnia 2009  roku  podczas obchodów 600 - lecia praw miejskich  Działoszyc oraz na stronach internetowych

 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 23 sierpnia  2009 r. podczas uroczystości jubileuszowych.  Laureaci konkursu i  jurorzy otrzymają oficjalne zaproszenia.

 11.  Konkurs będzie rozstrzygnięty w przypadku wpłynięcia nie mniej niż 10 prac. W przypadku wpłynięcia mniejszej ilości prac, organizator zastrzega sobie prawo zmiany podziału nagród.

Dane osobowe zwycięzców będą opublikowane na stronach internetowych, w wydawnictwach jubileuszowych 600-lecia Działoszyc oraz w prasie regionalnej.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Z OKAZJI JUBILEUSZU

600 - LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH DZIAŁOSZYCOM 

pt: " DZIAŁOSZYCKIE PEJZAŻE"


 
Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce.

Współorganizator: Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Działoszycach.

Cele konkursu:
-  rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności artystycznego ukazania uroków zakątków miasta i gminy Działoszyce w sztuce fotografii

-  utrwalenie piękna elementów tradycji Ziemi Działoszyckiej

Organizatorzy zachęcają uczniów szkół w Działoszycach, Dzierążni i Stępocicach do wzięcia udziału w konkursie.
Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział fotograficy amatorzy.

 2. Każdy uczestnik konkursu przekazuje po trzy fotografie (format 17 x 25).

 3. Prace fotograficzne mogą być wykonane w dowolnej technice (fotografia barwna, czarno-biała...).

 4. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.

 5. Fotografie należy dostarczyć do dnia 29  maja 2009 r. (opakowane i podpisane - imię, nazwisko, wiek, adres i telefon, e-mail)
na adres: Miejsko - Gminne Centrum Kultury
ul. Ogrodowa 6,  28 - 440 Działoszyce, tel. (041) 352 60 61, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.

 7. Wszystkie prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji.

 8. Nagrody:

 9.  Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (za I, II  i III miejsce ) Nagrodzone prace prezentowane będą podczas obchodów 600 - lecia  praw miejskich Działoszyc, na stronach internetowych  oraz w wydawnictwach jubileuszowych.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 sierpnia 2009 r. podczas uroczystości jubileuszowych.

Laureaci konkursu i jurorzy otrzymają oficjalne zaproszenia.

11.  Konkurs będzie rozstrzygnięty w przypadku wpłynięcia nie mniej niż 10 prac. W przypadku wpłynięcia mniejszej ilości prac, organizator zastrzega sobie prawo zmiany podziału nagród. Dane osobowe zwycięzców będą opublikowane na stronach internetowych, w wydawnictwach jubileuszowych 600-lecia  praw miejskich Działoszyc oraz w prasie regionalnej.