Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish
 Wnioski o przyznanie płatności na rok 2008, rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy oraz za pośrednictwem poczty, w terminie od 15 marca do 15 maja 2008 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., jednakże należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Mniej ofiar na drogach powiatu pińczowskiego, sporo interwencji w domach, ponad 400 osób w izbie zatrzymań i sukcesy w konkursach. Szef świętokrzyskiej policji Mirosław Schossler wręczył kwiaty i złożył gratulacje prokurator Ewie Nowak, która niedawno objęła funkcję szefa pińczowskiej Prokuratury Rejonowej.
Szefowie wszystkich wydziałów pińczowskiej komendy powiatowej policji podsumowali ubiegły rok.

Ze względu na ogromne zainteresowanie uczestników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw szkolenia internetowe wraz ze wszystkimi usługami portalu edukacyjnego Akademii PARP będą dostępne do 30 czerwca 2008 roku! W Akademii uczestniczyło już lub nadal uczestniczy ponad 22 tys. uczestników.
Obecnie na portalu pod adresem www.akademiaparp.gov.pl znajduje się dziesięć bezpłatnych szkoleń on-line, których tematyka dopasowana jest do potrzeb przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich firm. Szkolenia Akademii PARP zostały opracowane przez polskich ekspertów z dziedziny zarządzania specjalnie dla firm z rodzimego sektora MŚP.

 Młodzi rolnicy, którzy w tym roku zamierzają starać się o unijne wsparcie, powinni przygotowywać wnioski. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie je przyjmować od 3 marca. Z uzyskaniem premii w wysokości 50 tysięcy złotych, świętokrzyscy rolnicy mogą mieć jednak problemy.

 IV Powiatowy Turniej halowej Piłki Nożnej drużyn LZS o Puchar Starosty Pińczowskiego odbył się 2 lutego 2008r. na hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Pińczowie. Organizatorami turnieju byli: Starostwo powiatowe w Pińczowie, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pińczowie. Reprezentująca gminę Działoszyce drużyna LZS Pałac Sancygniów zajęła w turnieju III miejsce.

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Z kolekcji Andrzeja Burasa
Powrót na górę strony