powiat_pinczowNa 29 złożonych wniosków przez powiaty województwa świętokrzyskiego na miejscu 10 i 11 są wnioski na drogi powiatu pińczowskiego zakwalifikowane jako rekomendowane do dofinansowania:
- Przebudowa dróg powiatowych nr 0064T Skrzypiów-Kozubów-Zawarża-Ciuślice; nr 0068 Kozubów-Dzierążnia-Drożejowice; 0066T Kozubów-Sadek-Polichno; nr 0073T Kozubów-Koniecmosty-Korczyn Stary tworzących ciąg dróg powiatowych Skrzypiów-Młodzawy-Kozubów Chroberz-Rudawa-granica powiatu pińczowskiego na kwotę 2 506 600zł z uzyskana liczą punktów 20,20.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0178T Michałów - Sędowice - Niegosławice - Mierzawa - Sędziszów - gr. Woj. Świętokrzyskiego (Kozłów) odc. Michałów - Sędowice gm. Michałów, pow. Pińczów na kwotę 495 700zł z uzyskaną liczbą punktów 20,20
Spośród 91 wniosków złożonych przez świętokrzyskie gminy zakwalifikowały się gminy powiatu pińczowskiego:

- na miejscu 2 - Gmina Pińczów - Przebudowa ulicy Grodziskowej wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie - projekt i wykonanie - na kwotę 1 047 000zł z uzyskaną liczbą 15 punktów i statusem: rekomendowany do dofinansowania

- na miejscu 24 - Gmina Kije - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Czechów, Gołuchów, Kije, Lipnik, Samostrzałów, Włoszczowice, Wymysłów, Źydówek - na kwotę 433 500 zł z uzyskaną liczbą 10 punktów i statusem: rekomendowany do dofinansowania

- na miejscu 45 - Gmina Działoszyce - Przebudowa drogi gminnej Pierocice-Rosiejów nr 1508052 w km 0+500 do 1+110 - na kwotę 103 300zł z uzyskaną liczbą 8,40 punktu i statusem: rekomendowany do dofinansowania

- na miejscu 48 - Gmina Michałów - Przebudowa drogi gminnej nr 1541010 Michałów - Piaski w gminie Michałów, powiat Pińczowski - na kwotę 55 000zł z uzyskaną liczbą 8,20 punktu i statusem: rekomendowany do dofinansowania

- na miejscu 55 - Gmina Złota - Przebudowa drogi gminnej Nr 1574012 Nieprowice - Rudawa - Korce od km. 2+239 do km 5+155 długości 2916mb. - na kwote 371 500zł z uzyskaną liczbą 8,20 punktu i statusem: rekomendowany do dofinansowania

ponadto na 7 miejscu wniosków rezerwowych znalazł się wniosek Gminy Kije - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Górki, Gołuchów, Stawiany, Wierzbica, Włoszczowice - na kwotę 411 100zł z uzyskaną liczbą 7 punktów