W dniu 8 marca Dzień Kobiet dla Koła SERiI zorganizowano w pomieszczeniach M-GCK. Uroczystości zaszczyciły władze miejskie w osobach Pani Krystyny Ciszek - zastępcy Burmistrza MiG i Pana Zygmunta Sarackiego - przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszycach. Wszystkie Panie otrzymały wiosenne kwiaty oraz życzenia od mężczyzn. W części artystycznej wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Działoszycach [zdjęcia]