W pomieszczeniach M-GCK w Działoszycach w sobotę 20 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczył m.in. Prezes SERiI w Pińczowie Jan Pytel, który w swoim wystapieniu podziękował za prężną działalność działoszyckiego Koła jak również miłą atmosferę. Głos zabrała również Prezes Koła w Działoszycach Pani Marianna Kocel dziękując członkom za przybycie oraz za pomoc w organizacji imprezy. Po opłatku i smakołykach kuchni regionalnej blisko 40 - osobowa grupa członków koła i zaproszonych gości uczestniczyła w balu karnawałowym. [zdjęcia]