Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

Znak promocyjny WP

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999 oraz kobiet urodzonych w latach 1995-2000, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, a posiadających zamieszkanie na pobyt stały, lub czasowy trwający dłużej niż 3 miesiące na terenie miasta i gminy Działoszyce, zostanie przeprowadzona przez powiatową komisję lekarską w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42 (budynek hali widowisko-sportowej). Termin kwaliikacji wyznaczona na okres od 4 lutego do 14 lutego 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie_kwalifikacja_wojskowa-2019.pdf)Obwieszczenie [Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.]1100 kB

Ferie2019Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach zaprasza na zajęcia podczas Ferii Zimowych’ 2019. Przypominamy, że przy zapisie należy wypełnić deklarację udziału dziecka w zajęciach organizowanych w czasie ferii przez MGCK oraz podpisać klauzulę RODO. [plakat]

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja-udziału-dziecka-w-zajęciach zgody-RODO- MGCK Działoszyce.pdf)Deklaracja[Deklaracja udziału dziecka w zajęciach]90 kB

Zmiany w PITPracodawco pamiętaj|! informacje o dochodach wysyłasz wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia.

arimrOd 31 stycznia do 1 marca 2019 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.
 

pfron logoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie informuje, że Powiat Pińczowski w grudniu 2018 roku przystąpił do realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Zdjęcia z archiwum Jerzego Woźniakowskiego
Powrót na górę strony