Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

Numery posesjiPrzekazujemy informacja Dzielnicowego Miasto i Gminy Działoszyce o konieczności oznaczenia posesji numerem porządowym.

powiat pinczow17 maja w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego rozdano kolejne promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To już trzecia promesa w tym roku, która trafiła do powiatu pińczowskiego, w tym dla gminy Działoszyce! Pieniądze przeznaczone zostaną na remont drogi powiatowej: nr 0067T Młodzawy Małe - Bugaj - Sadek - Mysiak - Orkanów - Marianów - Szyszczyce - Wymysłów - Jakubowice na długości 1340 mb

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje drugą edycję cyklu konferencji „PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

„Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany” to cykl spotkań informacyjnych, w trakcie których opowiemy o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia MŚP.

Już teraz można zapisać się na konferencję: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/

15 maja br. konferencja z cyklu „Prawo do przedsiębiorczości” będzie miała miejsce w Kielcach.

senior plusGmina Działoszyce uzyskała dotacje w wysokości 24 862,72 zł na utworzenie Klubu "Senior+" z planowaną liczbą 18 miejsc. Dofinansowanie uzyskano w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+".

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. O środki na ten cel mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

komunikat sirKomunikat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach na temat wyborów do Walnych Zgromadzeń.

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Dawne Działoszyce w obiektywie Woźniakowskiego
Powrót na górę strony