Znak promocyjny WP

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999 oraz kobiet urodzonych w latach 1995-2000, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, a posiadających zamieszkanie na pobyt stały, lub czasowy trwający dłużej niż 3 miesiące na terenie miasta i gminy Działoszyce, zostanie przeprowadzona przez powiatową komisję lekarską w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42 (budynek hali widowisko-sportowej). Termin kwaliikacji wyznaczona na okres od 4 lutego do 14 lutego 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie_kwalifikacja_wojskowa-2019.pdf)Obwieszczenie [Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.]1100 kB