senior plusGmina Działoszyce uzyskała dotacje w wysokości 24 862,72 zł na utworzenie Klubu "Senior+" z planowaną liczbą 18 miejsc. Dofinansowanie uzyskano w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+".

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. O środki na ten cel mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.