komunikat sirKomunikat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach na temat wyborów do Walnych Zgromadzeń.