herb2Ustalono składy komisji stałych, działające w ramach Rady Miejskiej w Działoszycach. Chodzi o Komisję Finansów i Spraw Obywatelskich, Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisję Rewizyjną. 

 

Komisja Finansów i Spraw Obywatelskich:
- Kołton Ewa
- Banaszek Jolanta
- Książek Barbara
- Paterek Piotr
- Szot Piotr

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
- Ożóg Agnieszka
- Paterek Piotr
- Książek Barbara
- Wojtal Roman

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:
- Banaszek Jolanta
- Wędrychowski Marian
- Juszczyk Stanisław
- Banasik Łukasz
- Bączek Dawid

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- Wojtal Roman
- Ożóg Agnieszka
- Sutor Tomasz
- Banaszek Jan

Komisja Rewizyjna:
- Banaszek Jan
- Banasik Łukasz
- Bączek Dawid