th plakat a3 aktywne swietokrzyskZapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. świętokrzyskiego, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Aktywne Świętokrzyskie" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych.

 

Projekt realizowany jest Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,  Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia :

 • bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy (I lub II profil pomocy)
 • bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy
 • bierne zawodowo (osoby niepracujące które nie poszukują pracy)
 • które ukończyły 30 lat
 • zamieszkujące na terenie woj. świętokrzyskiego, które należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:  kobiety, osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne - Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),osoby po 50 roku życia

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania - 4 godz./osobę
 2. Szkolenie zawodowe: prawo jazdy kat C, C+E oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona 235 godz. wraz ze szkoleniem ICT szkolenie z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców. Umiejętność obsługi komputera, Internetu, poczty elektronicznej oraz narzędzi i  oprogramowań branżowych potrzebnych w pracy kierowcy zawodowego 16 godz.
 3.  3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie - 1289,84 brutto/mies.
 4. Pośrednictwo pracy - 6 godz./osobę

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

 Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe - 8,6 zł /godz. szkolenia (brutto)
 • Catering (obiad , przerwa kawowa)
 • Opłacamy egzaminy państwowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu - do max. 400 zł
 • Badania lekarskie.
 • Stypendium stażowe
 • Ubezpieczenie NNW

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Wszelkie pytania proszę zadawać drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Projektu:

Aktywne Świętokrzyskie

ul. Hutnicza 1 

20-200 Starachowice

siedziba OSK El-Trans

tel. 600-733-715

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja trwa od sierpnia do końca grudnia 2018 roku, w sposób ciągły do zebrania wszystkich grup.

W celu weryfikacji statutu osoby biernej lub bezrobotnej pracy prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie figurowaniu w ewidencji jako osoba zgłoszona z tytułu zatrudnienia na dzień składania formularza zgłoszeniowego. 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 60 osób niepracujących powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowe harmonogramy wsparcia zostaną dodane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.

plakat_a3_aktywne_swietokrzysk.jpg