I Festiwal Muzyki Ludowej 19 lipca 2015 r. w Działoszycach odbył się I Festiwal Muzyki Ludowej „Działoszyckie Lwy”.

W Festiwalu udział wzięły kapele:

KAPELA DZIAŁOSZACY ADAMA KOCERBY Z DZIAŁOSZYC

KAPELA STEFANA WYCZYŃSKIEGO Z LUBCZY

KAPELA PONIDZIE MAĆKA SOBONIA Z PIŃCZOWA

KAPELA CIEKOTY GRZEGORZA MICHTY

KAPELA CZESŁAWA WOJSŁAWA Z JĘDRZEJOWA

KAPELA MIROSŁAWA PIASECKIEGO Z JĘDRZEJOWA

Na zabawie tanecznej zagrał zespół “MILTON” [zdjęcia]