6 września br. odbyło się ogólnokrajowe referendum, które jednak ze względu na zbyt niską frekwencję nie jest wiążące. W podobnie niskiej frekwencji, w stosunku do średniej krajowej, odbyło się referendum w gminie Działoszyce, w którym wzięło udział zaledwie 5,34% osób uprawnionych do głosowania (235 na 4400 osób). Wśród głosujących jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW) poparło 77,29% głosujących, za finansowaniem partii z budżetu państwa opowiedziało się 21,93% głosujących, a za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika aż 92,58% głosujących. Najwyższa frekwencja w gminie, wśród 6 obwodów wyborczych miała miejsce w obwodzie nr 5 w Stępocicach i wynosiła 7,92% (49 na 619 uprawnionych), zaś najniższa w obwodzie nr 3 w Dzierążni, zaledwie 3,42% (31 na 901 uprawnionych do głosowania).